Hoe schrijf je een pure

Workshop beeldhouwen

De instellingen liggen nu vast, maar in de toekomst kunnen de workshops vrijelijk binnen andere gebieden worden gerouleerd of op zichzelf staan.

De laatste iteratie van de studenten nam 5de graad klassen van het schrijven, dat is echt licht en repetitieve taken. Het weer in Essen blijft vrij koel, zodat er veel mogelijkheden zijn voor interessante woorden.

De stèle voor de smederij

De jongens, die druk bezig waren geweest met hun speciale onderwerp, konden eindelijk de werkplaats voor de middag afsluiten. Hun werkvolgorde kan als individuele actie of als teamactie. Als een enkele groep kunnen ze:

Beginnen te schrijven in RPN. Een zuiver persbericht schrijven. De volgorde van de woorden op spelling controleren. Als groep kunnen ze:

Tekst versnijden volgens de juiste methoden door zichzelf uit te dagen met de taak of belangrijke leden van de groep dit te laten doen. De lijst met groepsleden in verschillende teams veranderen. Ervoor zorgen dat meer dan één team dezelfde plaatsen gebruikt. Om het bericht te leren of te lezen. Om de foto, afdrukken, of een deel van de context van het leerdocument te nemen. Om alle mogelijke spiekbriefjes te overwegen als ze toevallig op tijd aankomen. Als groep kunnen ze:

Een stukje muziek in hun doeltaal schrijven. Hun eigen doeltaalbord ontwerpen, een goed schema. De clubleden alle nodige training in de doeltaal aanbieden. Om de concrete teksten te variëren tijdens betere of slechtere stijlen en evaluatie.

Het is vaak nuttig om het hele traject, handboekaanbod en auto-aanbod, in serie te doorlopen om de lessen optimaler en de lessen praktischer te maken.

De voorbereiding op school begon meestal met het brainstormen. Voor de workshop is het groepswerk al een tijdje betrokken bij de groepsplanning. De leerlingen hebben alles samen gedaan, de opdrachten geplaatst en de taken zelf van tevoren gekozen.

Drie van de jongens, die intussen het groepswerk verwelkomen

Enkele van de werkcombinaties gemaakt voor de oudere jongen

Welke taken zijn goed voor de solo en welke het beste voor de groep? Dat is een vraag die met het volste vertrouwen kan worden geteld of als een “huishoudelijke” kwestie kan worden beschouwd.

Deze grafiek geeft de nuttige vaardigheden en referentie heel goed weer

De jongens hadden er al baat bij en dat is te merken aan de synergie tussen de drie groepen.

Tijdens de workshop zal blijken of de jongens in staat zijn hun eigen unieke, zo niet project te creëren. Met dit zwaard zijn de jongens in staat om iets te maken dat niet met Westport te maken heeft. We zullen snel genoeg weten wat de uitkomst zal zijn.

Misschien is het nog te vroeg om dit een succes te noemen! Maar hopelijk zullen de jongens meer gemotiveerd zijn om hun individuele gaven en talenten verder te ontwikkelen en de les over te nemen, die hen op zijn beurt zoveel meer zal leren.

* Het is mogelijk dat de kinderen uit de hogere klasse hier vooral zijn omdat ze het zich kunnen veroorloven om de twee dingen te doen, terwijl de kinderen uit de midden- en lagere klasse ook aan de andere twee dingen kunnen werken.

** Het is mogelijk dat het grotere aantal deelnemers aan de workshop de werkelijk bevoorrechte en invloedrijke positie van Essen weerspiegelt, die hen in staat stelt enkele high-end sets mee te brengen en te streven naar hun eigen speciale impact.

*** Deze workshop een “team” project onderwezen met actie-elementen.

*** Het feest zal waarschijnlijk beperkt blijven tot de kinderen uit de lagere klassen, omdat Essen cultureel meer gericht is op de kinderen uit de midden- en hogere klasse.